top of page

MATCHPLAY COMPETITIE

Start: medio mei 2024, Meer info volgt.

WEDSTRIJDREGELEMENT

 

 1. Algemeen
   

  1. Inleiding
   Dit regelement is van toepassing op alle wedstrijden binnen Faber Golf.

    

  2. Rules of Golf
   De wedstrijden worden gespeeld volgens R&S USGA ‘Rules of Golf’. Aanvullend op dit regelboek is een Nederlandse versie uitgegeven met een iets meer beknopte beschrijving van de regels 2019, de ‘Spelerseditie van de golfregels 2019’. De wedstrijdorganisatie commissie is ‘The Committee’  zoals omschreven in ‘Rules of Golf’.

   Ingeval van verschil in interpretatie is de Engelstalige versie van de R&A USGA ‘Rules of Golf’ leidend.

    

  3. World Handicap System WHS
   Sinds 2021 is het WHS van kracht. Dit houdt in dat alle wedstrijden worden gespeeld volgens bepalingen en regels van het WHS.

    

  4. Qualifying wedstrijden
   Enkele individuele wedstrijd, gespeeld onder Qualifying Condities (baan, spelvorm, volledige handicapverrekening), moet als een Qualifying Wedstrijd worden beschouwd.

    

  5. Wijziging reglement
   De Wedstrijdcommissie heeft het recht wijzigingen in het reglement aan te brengen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website fabergolf.nl

    

 2. Deelnamecriteria
   

  1. Leden
   Deelnemen is alleen mogelijk voor leden van Faber Golf tenzij anders vermeld.


    

  2. Handicapeisen
   Een ieder heeft zijn eigen handicap. Deelnemers met een handicap hoger dan 30 worden geacht vanuit handicap 30 te starten.

    

 3. Inschrijven of afmelden
   

  1. Inschrijftermijn
   De inschrijftermijn loopt tot 21 april 2023 inschrijven per e-mail naar het volgende e-mailadres: Hans@2K20.nl
   Bij inschrijving svp vermelden: naam, e-mailadres en mobiel nummer. Tevens de actuele handicap.

    

  2. Afmelden
   Voordat de inschrijvingstermijn is gesloten kunt u zich afmelden op dezelfde wijze als de aanmelding is geschied. Nadat de wedstrijd is gesloten voor inschrijving, is afzegging alleen op grond van buitengewone omstandigheden aanvaardbaar.

    

 4. Spelvorm
   

  1. Matchplay
   De matchplay wedstrijd betreft een 18 holes wedstrijd waarbij alle 18 holes moeten worden gespeeld.

    

  2. Poule-indeling
   Alle deelnemers worden ingedeeld in een poule, samengesteld door de wedstrijdcommissie. Er zullen in principe 4 poules worden gevormd.

    

  3. Poulewedstrijden
   De poulewedstrijden starten begin mei en eindigen medio september 2024. De nummers 1 en 2 van iedere poule gaan verder in een Knock Out systeem.

    

  4.  Het spelen van de poulewedstrijden
   De poule indeling wordt vermeld op de website van Faber Golf. Zodra deze lijst is opgenomen zal er een Whatsapp bericht volgen op de Faber Golf app. De deelnemers maken zelf afspraken binnen de poule om de wedstrijden spelen. Deze afspraken worden 1 op 1 gemaakt en lopen niet via de Faber Golf app.
    

  5. Puntentelling in de poulefase
   De winnaar van een wedstrijd in de poulefase krijgt 2 punten, bij gelijk eindigen krijgen beide spelers 1 punt en bij verlies 0 punten. Indien wedstrijden niet gespeeld worden om welke reden dan ook krijgen beide spelers 0 punten. Degene met de meeste wedstrijdpunten gaan door naar de KO fase. Mocht binnen een poule een gelijke stand optreden qua wedstrijdpunten dan worden de gewonnen holes geteld. Degene(n) met de meest gewonnen holes binnen een gelijke stand gaat/gaan door naar de KO fase. Wanneer het aantal gewonnen holes ook gelijk is zal degene met de laagste handicap doorgaan.

    

  6. Het spelen van de KO wedstrijden
   De deelnemers die doorgaan naar de KO fase worden in een matchplayschema ingedeeld. Dit schema zal per e-mail naar de deelnemers worden gestuurd. Ook in deze fase dienen de deelnemers zelf de afspraken te maken. Deze afspraken worden 1 op 1 gemaakt en lopen niet via de Faber Golf app.

   Er moet een winnaar komen, bij een gelijke stand na 18 holes wordt er een ‘sudden death play off’ met handicapverrekening gespeeld. Het liefst natuurlijk direct, maar indien dit door andere reserveringen niet mogelijk kan dat ook later.

    

 5. Starten
   

  1. Aanwezig zijn op starthole
   Deelnemers dienen 15 minuten voor hun starttijd bij de tee aanwezig te zijn.

    

  2. No show
   Indien u bij aanvang van een wedstrijd zonder geldige reden niet of niet tijdig aanwezig bent, krijgt u 2 wedstrijdpunten in mindering. De wedstrijd wordt vervolgens wel op een latere datum gespeeld.

    

 6. Spelen
   

  1. Buggy’s
   Het gebruik van buggy’s tijdens een wedstrijd is toegestaan.
    

  2. Caddie’s
   Tijdens wedstrijd mag de speler niet worden bijgestaan door een caddie.

    

  3. Handicapverrekening
   Bij individuele match-play met handicapverrekening is het totale aantal slagen dat de speler met de hoogste handicap ontvangt gelijk aan het verschil in playing handicap van beide spelers. Hij/zij krijgt deze slagen op de holes met de laagste stroke-index.

    

  4. Langzaam spel
   Langzaam spel is één van de grootste ergernissen tijdens wedstrijden. Houdt het tempo in de wedstrijd door stevig door te lopen en houdt aansluiting met de groep vóór u. Wees proactief en zorg dat u op het moment dat u aan de beurt bent om te slaan, ook daadwerkelijk klaar bent.

    

  5. Doorlaten
   Als u mag aannemen dat uw bal moeilijk te vinden zal zijn of misschien wel buiten de baan ligt, sla dan altijd een provisionele bal, tenzij u gebruik wilt maken van de Plaatselijke Regel E-5 (droppen op de fairway ter hoogte van waar de bal verloren is met 2 strafslagen). Alleen als de bal met zeer grote waarschijnlijkheid of zekerheid in een hindernis ligt mag geen provisionele bal geslagen worden en moet gebruik worden gemaakt van Regel 17.1 (opties voor bal in hindernis).  
   Indien u moeten zoeken naar de bal, is de regel: eerst doorlaten, dan pas maximaal 3 minuten gaan zoeken.

    

  6. Onderbreken wedstrijd
   De speler is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar veiligheid. U mag het spel onderbreken als u denkt dat er gevaar is voor blikseminslag. Als u dit tijdens het spelen van een hole doet, moet u bij het hervatten van de wedstrijd deze hole vanaf de tee aanvangen.

    

 7. Scores en uitslagen
   

  1. Inleveren kaarten
   Onverwijld na afloop van een wedstrijd doch binnen 24 uur na de wedstrijd moet de speler een foto van zijn scorekaart, voorzien van de naam en de handtekening van de marker, mailen naar het e-mailadres Hans@2K20.nl of appen naar 06-55853595.   Een niet correct ingevulde dan wel een te laat ingeleverde scorekaart kan leiden tot diskwalificatie van de speler.
   Let op: er dienen 18 holes te zijn gespeeld (zie punt 4.1)

    

 8. Organisatie en wedstrijdcommissie
   
        De wedstrijdcommissie bestaat uit 2 personen: Annamarie van Schalkwijk en Hans Kersten.
        nb: de wedstrijdcommissie is gerechtig deel te nemen aan de matchplay competitie.

   

       Prijsuitreiking

            Op de finaledag vrijdag 11 oktober 2024 zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden.

bottom of page