top of page

Klik op toernooi & Diner voor registratie

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen

Programma:
11:00 uur: ontvangst met koffie thee en "Veluws Keitje"
12:00 uur: Tee start Noord 1
16:30 uur: Borrelen - snacks
17:30 uur: Diner/prijsuitreiking

kosten:
Leden: € 55
Niet leden: € 69

dit allemaal op het
"Rijk van Nunspeet"

Let op! u bent daadwerkelijk ingeschreven als uw het verschuldigde bedrag
(€ 55 heeft voor leden of € 69 voor niet leden) heeft overgemaakt op


rekening: NL58 ABNA 0579 8346 70 t.n.v.  M Kersten o.v.v. Golftoernooi Nunspeet.

bottom of page